Vítejte na stránkách Minova Bohemia

Minova Bohemia s.r.o. je součástí skupiny Minova, která patří německé investiční společnosti Aurelius Group. Minova zaměstnává po celém světě více než 1.000 odborníků, působí ve více než 25 zemích světa a dodává materiály a technologie pro důlní průmysl a stavebnictví.

Výrobní program a specializace zaměstnanců skupiny Minova jsou zaměřeny především na dodávky kotevních a injekčních systémů pro tři základní oblasti trhu – hornictví, podzemní výstavba a pozemní stavitelství. Minova Bohemia s.r.o. se společně s ostatními členy skupiny z Austrálie, Anglie, Německa, Polska, Ruska, Jižní Afriky, Číny a USA významně podílí na rozvoji technologií a prosazování nových materiálů v praxi.

Minova Bohemia s.r.o. pokrývá svými aktivitami trh České republiky, Slovenské republiky a zemí jihovýchodní Evropy.

Filozofie skupiny Minova naplňuje pět základních kritérií, kterými se řídí při vývoji materiálů a technologií a při jejich použití na stavbách – bezpečnost především, celkové řešení problému, sdílení úspěchů i neúspěchů, technická pomoc kdekoliv a kdykoliv a maximální odborná podpora našim partnerům.

Jsme si vědomi toho, že správné řešení úkolů musí vždy vycházet z dokonalé znalosti problematiky, technologických možností a vlastností užitých materiálů. 

Vy definujete problém, ostatní je na nás... 

 

NOVINKY

11.04.2022

více

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE GEOTECHNIKA 2022

Společnost Minova Bohemia s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na 18. ročník mezinárodní konference „Geotechnika 2022“, kterou pořádá společně s katedrou geotechniky a podzemního stavitelství Fakulty stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava ve dnech 15. - 16. 9. 2022 v Horském hotelu Soláň. Součástí konference bude samostatná sekce vedená zástupci naší firmy, která se bude věnovat problematice zpevňování, těsnění a kotvení a bude navazovat na dřívější dlouhodobě organizované samostatné semináře v této oblasti.

Bližší informace o konané akci naleznete v přiloženém dokumentu, případně na internetových stránkách konference zde.

01.03.2022

více

AURELIUS NOVÝM VLASTNÍKEM SKUPINY MINOVA

Dnešním dnem došlo k plnému převzetí skupiny Minova novým vlastníkem – investiční skupinou Aurelius se sídlem v Mnichově. Akvizice byla oznámena již v prosinci 2021, nicméně proces převzetí byl s ohledem na správní záležitosti a vyřešení regulatorních podmínek dokončen až nyní.

Nový vlastník chce nadále podporovat rozvoj společnosti jak v inovativních produktech, tak v rozšiřování působnosti na klíčových trzích rudného hornictví a v neposlední řadě investicích do výrobních závodů.