Aplikace — Hornictví

Utěsnění

Utěsnění se v podmínkách hlubinného hornictví realizuje zejména v oblasti větrání (zamezení migrace plynů), méně často se jedná o utěsnění přítoků vod. Pro řešení obou uvedených případů nabízí společnost Minova Bohemia s.r.o. řadu materiálů, které se aplikují injektáží horninového masivu nebo betonové konstrukce, vyplňováním volných prostor za výztuží nebo kaveren v horninovém masivu nebo nástřikem na horninu či betonovou konstrukci.

Výběr optimálního způsobu utěsnění provádí důlní podniky ve spolupráci s odborníky společnosti Minova Bohemia s.r.o. dle konkrétních podmínek na pracovišti. Společnost Minova Bohemia s.r.o. aktivně pomáhá navrhovat řešení preventivních opatření proti samovznícení uhlí, pro zamezení vnikání stařinných plynů do důlních děl i pro utěsnění přítoků vod do jam a horizontálních důlních děl.
Bevedol S 21 - Bevedan 1F
Rychle reagující dvousložková polyuretanová injekční pryskyřice, neobsahující fluorované a chlorované uhlovodíky a halogeny. Zpevňuje silně narušená, suchá nebo mírně zavlhlá horninová pásma. Je vhodná pro zpevnění a stabilizaci uhelného pilíře, stabilizaci styku porub-chodba, lepení injekčních zavrtávacích tyčí, sanace starých důlních děl a mnoho dalších použití. Pryskyřice je použitelná při teplotě injektovaného prostředí až do – 25 °C.
Česky


Bevedol WF - Bevedan
Velmi rychle reagující dvousložková injekční pryskyřice. Je určena pro zpevňování vlhkých a zvodnělých hornin, zpevnění přechodu porub-chodba, utěsňování průsaků vod a plynů, sanace mokrých jam. Pryskyřice je použitelná při teplotě injektovaného prostředí až do – 15 °C.
Česky


Ekopur W
Rychle reagující dvousložková polyuretanová injekční pryskyřice, neobsahující fluorované a chlorované uhlovodíky a halogeny. Zpevňuje silně narušená, suchá nebo mírně zavlhlá horninová pásma. Je vhodná pro zpevnění a stabilizaci uhelného pilíře, stabilizaci styku porub-chodba, lepení injekčních zavrtávacích tyčí, sanace starých důlních děl a mnoho dalších použití.

Česky
Slovensky


Carbofix
Jednosložková rychle tvrdnoucí silně expanzivní víceúčelová polyuretanová pěna, dodávaná v tlakových nádobách. Používá se jako montážní pěna v hornictví. Příklad aplikace je vyplňování a utěsňování zavlažovacích vrtů, utěsňování injekčních trubek a kotevních vývrtů.


Geoflex
Rychle reagující nepěnící dvousložková elastifikovaná injekční pryskyřice s výbornou přilnavostí k hornině a stavebním materiálům. Je určena pro zpevnění horninového masivu, betonových konstrukcí a pro upínaní kotevních prvků lepením. Vzhledem k rychlosti chemické reakce je Geoflex klasifikován jako okamžitě únosný.
Česky
Slovensky


Křemopur
Pomalu reagující nepěnící pružná dvousložková organickominerální pryskyřice, neobsahující fluorované a chlorované uhlovodíky a halogeny. Je určena ke zpevňování a utěsňování hornin, vytváření izolačních fólií proti průsakům vody a průtahům větrů formou nástřiku, stabilizaci uhelného pilíře, prorážek a čeleb důlních ražených děl.
Česky
Slovensky


Krylamina Super
Krylamina Super je dvousložková výplňová a těsnící pěna vyrobená na bázi močovino-formaldehydové pryskyřice. Vyznačuje se odolností proti migraci plynů, vysokým stupněm napěnění. Své vlastnosti si uchová i při změně objemu zatížením nadložních hornin.
Základní složky jsou nehořlavé a rozpustné ve vodě. Výsledný materiál je nehořlavý, nepřenáší plamen a nedoutná. Nepodléhá biologické korozi a UV záření, ve vodě je nerozpustný. Při stlačování zůstává elastická a zvyšuje své těsnící vlastnosti. Její životnost v důlních podmínkách dosahuje až 5 let.

Česky
Slovensky


Krylamina superlehká
Krylamina superlehká je dvousložková výplňová a těsnicí pěna vyrobená na bázi močovinoformaldehydové pryskyřice. Vyznačuje se vysokým stupněm napěnění a stlačitelnosti.
Je určená pro prevenci a represi endogenních požárů, zvyšování větrního odporu vyrubaného prostoru, stavby hrází a mnoho dalších aplikací.
Česky


Ekoflex
Dvousložková výplňová a injekční fenolformaldehydová pryskyřice, vyznačující se velmi rychlou reakcí a vysokou schopností napěnění. Má podpěrný a těsnící účinek. Je určena především pro stabilizaci rozrušeného horninového masivu, rozvolněných zón při závalech, vyplňování volných prostor za výztuží a další aplikace.
Česky
Slovensky


FT-30
FT-30 je minerální, jednosložková, rychle tuhnoucí nástřiková hmota, která se aplikuje suchým způsobem nástřiku. Jedná se o hydraulickou směs, určenou do prostředí s vysokou vlhkostí, dobře odolávající i agresivním vodám. Používá se ke zpevňování betonových konstrukcí, vodních hrází a větrních objektů, utěsňování boků, stropů i počev na překopech v hornictví a podpovrchovém stavitelství, ke zvyšování vodotěsnosti a plynotěsnosti hornin a stavebních konstrukcí nástřikem. Materiál je doporučován zejména do prostředí silně vlhkého až zvodnělého, včetně prostředí s agresivními vodami.
Slovensky


Durafoam
Hydraulická prefabrikovaná napěňující směs na bázi cementu s podpěrným a těsnícím účinkem pro vyplňování výlomů v podzemních dílech. Nejčastěji je využívána pro sanaci nadvýlomů a závalů a mnoho dalších použití.


 

KONTAKT

Minova Bohemia s.r.o.

Lihovarská 1199/10
716 00 Ostrava - Radvanice
Česká republika

IČ: 63321238
DIČ: CZ 63321238
Zapsána v odd. C, vl. 8265
OR vedeném KS Ostrava

T: +420 596 232 801
F: +420 596 232 994
E: minova.cz(at)minovaglobal.com

Minova Bohemia s.r.o., organizačná zložka

Dlhá 923/88B
010 09 Žilina
Slovenská republika

IČO: 36436267
IČ pro DPH: SK 2022085758

T: +421 415 001 466
F: +421 415 001 465
E: minova.sk(at)minovaglobal.com


Kde nás najdete


Mapa stránek