Aplikace — Hornictví

Zpevnění

Společnost Minova Bohemia s.r.o. disponuje mnohaletými zkušenostmi z oblasti vyztužování a zpevňování důlních děl. Pro tyto práce nabízí širokou řadu materiálů. Její rozsah - od napěňujících cementových materiálů a pěn na bázi umělých pryskyřic pro vyplňování prostoru za výztuží až po nástřikové materiály pro konsolidaci a zpevnění hornin a speciální šroubové spoje pro podpěrnou ocelovou výztuž - představuje prakticky kompletní nabídku produktů, které se pro tyto činnosti v současném moderním hornictví používají.
Dokonalá znalost problematiky a technických možností nabízených materiálů činí ze společnosti Minova Bohemia s.r.o. hlavního partnera při řešení stabilitních problémů v oblasti hlubinného hornictví.
Bevedol S 21 - Bevedan 1F
Rychle reagující dvousložková polyuretanová injekční pryskyřice, neobsahující fluorované a chlorované uhlovodíky a halogeny. Zpevňuje silně narušená, suchá nebo mírně zavlhlá horninová pásma. Je vhodná pro zpevnění a stabilizaci uhelného pilíře, stabilizaci styku porub-chodba, lepení injekčních zavrtávacích tyčí, sanace starých důlních děl a mnoho dalších použití. Pryskyřice je použitelná při teplotě injektovaného prostředí až do – 25 °C.
Česky


Bevedol WF - Bevedan
Velmi rychle reagující dvousložková injekční pryskyřice. Je určena pro zpevňování vlhkých a zvodnělých hornin, zpevnění přechodu porub-chodba, utěsňování průsaků vod a plynů, sanace mokrých jam. Pryskyřice je použitelná při teplotě injektovaného prostředí až do – 15 °C.
Česky


Ekopur W
Rychle reagující dvousložková polyuretanová injekční pryskyřice, neobsahující fluorované a chlorované uhlovodíky a halogeny. Zpevňuje silně narušená, suchá nebo mírně zavlhlá horninová pásma. Je vhodná pro zpevnění a stabilizaci uhelného pilíře, stabilizaci styku porub-chodba, lepení injekčních zavrtávacích tyčí, sanace starých důlních děl a mnoho dalších použití.

Česky
Slovensky


Geoflex
Rychle reagující nepěnící dvousložková elastifikovaná injekční pryskyřice s výbornou přilnavostí k hornině a stavebním materiálům. Je určena pro zpevnění horninového masivu, betonových konstrukcí a pro upínaní kotevních prvků lepením. Vzhledem k rychlosti chemické reakce je Geoflex klasifikován jako okamžitě únosný.
Česky
Slovensky


FT-30
FT-30 je minerální, jednosložková, rychle tuhnoucí nástřiková hmota, která se aplikuje suchým způsobem nástřiku. Jedná se o hydraulickou směs, určenou do prostředí s vysokou vlhkostí, dobře odolávající i agresivním vodám. Používá se ke zpevňování betonových konstrukcí, vodních hrází a větrních objektů, utěsňování boků, stropů i počev na překopech v hornictví a podpovrchovém stavitelství, ke zvyšování vodotěsnosti a plynotěsnosti hornin a stavebních konstrukcí nástřikem. Materiál je doporučován zejména do prostředí silně vlhkého až zvodnělého, včetně prostředí s agresivními vodami.
Slovensky


PUR patrony
PUR patrony jsou určeny ke stabilizaci uhelného pilíře a nadložních hornin technologií jehlování pomocí dřevěných nebo sklolaminátových kotev.


 

KONTAKT

Minova Bohemia s.r.o.

Lihovarská 1199/10
716 00 Ostrava - Radvanice
Česká republika

IČ: 63321238
DIČ: CZ 63321238
Zapsána v odd. C, vl. 8265
OR vedeném KS Ostrava

T: +420 596 232 801
F: +420 596 232 994
E: minova.cz(at)minovaglobal.com

Minova Bohemia s.r.o., organizačná zložka

Dlhá 923/88B
010 09 Žilina
Slovenská republika

IČO: 36436267
IČ pro DPH: SK 2022085758

T: +421 415 001 466
F: +421 415 001 465
E: minova.sk(at)minovaglobal.com


Kde nás najdete


Mapa stránek