Aplikace — Stavebnictví

Stabilizace

Výstavba stavebních objektů nebo konstrukční úpravy stávajících objektů často vyžadují provedení úprav mechanických vlastností horninového masívu nebo stabilizaci horninového masivu při zachování jeho původních vlastností.
Běžně se v současnosti provádí stabilizace nadloží a čelby při výstavbě podzemních ražených staveb, úprava vlastností zemin a hornin v podloží stavebních objektů. Postupy stabilizace se využívají při speciálních způsobech zakládání, hloubení stavebních jam, zakládání na poddolovaném území, řešení sesuvných území apod.
Společnost Minova Bohemia s.r.o. dodává speciální materiály a technologie pro provádění stabilizačních prací a opatření včetně strojního vybavení, nutného pro jejich aplikaci.CarboPur WF
Velmi rychle reagující dvousložková injekční pryskyřice. Je určena pro zpevňování hornin, zemin a stavebních konstrukcí a utěsňování průsaků vod a plynů. Pryskyřice je použitelná při teplotě injektovaného prostředí až do – 15 °C. Je certifikována pro použití ve styku s pitnou vodou.
Fotogalerie
Anenský podjezd, Pardubice obr. 1Anenský podjezd, Pardubice obr. 2BrnoKlimkoviceLachov obr. 1Lachov obr. 2Nepomuk obr. 1Nepomuk obr. 2Tunel Siglufjördur, Island obr. 1Tunel Siglufjördur, Island obr. 2Železniční most Cífer obr. 1Železniční most Starkoč obr. 1
Česky
Slovensky


CarboPur WFA
Velmi rychle reagující dvousložková injekční pryskyřice. Je určena pro zpevňování hornin, zemin a stavebních konstrukcí a utěsňování průsaků vod a plynů. Pryskyřice je použitelná při teplotě injektovaného prostředí až do – 25 °C. Je certifikována pro použití ve styku s pitnou vodou.
Fotogalerie
NovoveskáPodhradíBěleč obr. 1Běleč obr. 2Přivaděč pitné vody Želivka obr. 1Přivaděč pitné vody Želivka obr. 2ČOV Jablunkov obr. 1
Česky
Slovensky


CarboPur WX
Pomalu reagující dvousložková injekční pryskyřice. Je určená pro utěsňování přítoků vody z horninového masivu a zpevňování horninového prostředí ve zvodnělých zónách, sanaci betonových a zděných konstrukcí injektáží. Je možno ji využít pro upínání lepených typů kotevních prvků v prostředí obsahující pouze malé množství vody.
Vyznačuje se dlouhou dobou reakce v suchém prostředí, na styku s vodou významně urychlenou. Použitelná při teplotách 0 - 40°C.
Fotogalerie
Kolektor Bělohorská, Praha obr. 1Kolektor Bělohorská, Praha obr. 2Ředitelství Policie ČR, StrakoniceŽelezniční propustek Jablonné, trať Děčín - Liberec obr. 1Železniční propustek Jablonné, trať Děčín - Liberec obr. 2
Česky
Slovensky


CarboStop 42 - CarboAdd 42
S vodou rychle reagující jednosložková hydrofobní polyuretanová pryskyřice s velmi nízkou viskozitou při aplikaci. Separátní katalyzátor umožňuje nastavení doby reakce v závislosti na teplotě prostředí a okolních podmínkách. Tvoří tuhou pěnu s nízkým stupněm napěnění a je určena ke zpevnění a utěsnění jemnozrnných zvodnělých zemin, injektáži rozvolněných hornin a injektáži porézních struktur. Neobsahuje fluorované a chlorované uhlovodíky ani rozpouštědla. Použitelná při teplotách prostředí v rozmezí 5 – 40 °C.
Fotogalerie
Tunel Dobrovského II, Brno obr. 1Tunel Dobrovského II, Brno obr. 2Tunel Dobrovského II, Brno obr. 3
Česky


Geoflex
Rychle reagující nepěnící dvousložková elastifikovaná injekční pryskyřice s výbornou přilnavostí k hornině a stavebním materiálům. Je určena pro zpevnění horninového masivu, stavebních konstrukcí a pro upínaní kotevních prvků lepením. Vzhledem k rychlosti chemické reakce je Geoflex klasifikován jako okamžitě únosný.
Česky
Slovensky


WilkitFoam T
Rychle reagující, silně expandující výplňová pěna, neobsahující fluorované a chlorované uhlovodíky a halogeny. WilkitFoam T je možno aplikovat při teplotách prostředí v rozmezí 5 – 40 °C. Pěna je určena zejména pro rychlé vyplňování volných prostor a nadvýlomů, dočasné zpevnění a utěsnění hornin nebo zemin.
Výsledný produkt není rozpustný ve vodě ani ve zředěných kyselinách a je neutrální vůči podzemním vodám.
Fotogalerie
Návarovský tunel obr. 1Návarovský tunel obr. 2Návarovský tunel obr. 3Vyplňování kaveren v horninovém masivuVyplňování kaveren v horninovém masivu
Česky
Slovensky


Jetblend
Prefabrikovaný rychle tuhnoucí přípravek, obsahující speciální cementy a přísady. Je určen ke zpevnění hornin a zemin injektáží, provádění injektovaných a zavrtávaných mikropilot, injektáž kotev a mnoho dalších použití. Hotová směs se vyznačuje rychlým a výrazným nárůstem pevnosti tlaku i v tahu za ohybu v závislosti na čase.


Injekční zavrtávací kotevní tyče typu R a T
Tyče typu R a T jsou určeny především pro vytváření kotevních a stabilizačních prvků ve skalních horninách a porušených skalních horninách. Pro specifické práce jsou tyto tyče využívány rovněž v pozemním stavitelství pro dodatečné vyztužování stavebních objektů a podobně.
Při aplikaci kotevního systému tyčí R a T se principielně jedná o jejich přímé zavrtávání do horninového masivu nebo konstrukce. Odpadá tedy nutnost použití vrtného soutyčí a předvrtávání vývrtu pro jejich osazení.
Součástí technologie kotvení pomocí injekčních zavrtávacích kotevních tyčí je injektáž instalovaných prvků. Tuto je možno provádět souběžně během zavrtávání nebo po zavrtání na konečnou délku prvku. Pro injektáž jsou dle účelu používány materiály na bázi cementu nebo chemické materiály speciálně určené pro kotvení a stabilizaci.

Příslušenství se sestává z šestihranných matic, roznášecích podložek, spojníků, vrtacích korunek pro různá prostředí. K dispozici je dále řada vrtacích adaptérů pro spojení kotevní tyče s vrtacím zařízením. K připojení injekčního čerpadla slouží injekční adaptér. Pro zmíněnou možnost současného vrtání a injektování je určen rotačně injekční adaptér, který zajišťuje během vrtání dopravu injekčního média přes kotevní tyč a korunku do vývrtu.

Fotogalerie
Vrtací adaptérEX korunkyEXX korunkyKotva ROcelové podložkyNávarovský tunel obr. 1Návarovský tunel obr. 2Návarovský tunel obr. 3Důl Darkov obr. 1Důl Darkov obr. 2Důl Darkov obr. 3Tunel Faido obr. 1Tunel Faido obr. 2Tunel SitinyValík obr. 1Hněvkov obr. 1Hněvkov obr. 2Husár obr. 1Husár obr. 2Jilešovice obr. 1Jilešovice obr. 2Injekční adaptér


Injekční zavrtávací kotevní tyče typu TITAN
Injekční zavrtávací tyče typu TITAN jsou určeny zejména pro vytváření dočasných a trvalých kotev v zeminách, svahových hřebíků, zavrtávaných mikropilot atd. Pro trvalé provedení prvků jsou tyče TITAN dodávány v antikorozním provedení označovaném jako DUPLEX (standardní tyč TITAN je opatřena trojvrstvou ochranou vytvořenou zinkováním, fosfátováním a epoxidovým nástřikem).
Hlavní přednost systému a současně jeho princip spočívá v přímém zavrtávání kotevní tyče do zeminového prostředí s možností současné nebo následné injektáže. V jednom pracovním kroku je tak do prostředí instalována výztuž (kotvy, hřebíku nebo mikropiloty) a zainjektována.

Příslušenství se sestává z šestihranných matic, roznášecích podložek, spojníků, vrtacích korunek pro různá zeminová prostředí. K dispozici je řada vrtacích adaptérů pro spojení kotevní tyče s ručním nebo strojním vrtacím zařízením. K připojení injekčního čerpadla slouží injekční adaptér. Pro zmíněnou možnost současného vrtání a injektování je určen rotačně injekční adaptér, který zajišťuje během vrtání dopravu injekčního média přes kotevní tyč a korunku do vývrtu.

Fotogalerie
Zeminová korunkaEX korunkyEXX korunkyPoprad obr. 1Poprad obr. 2Poprad obr. 3Tunel Laliki obr. 1Tunel Laliki obr. 3Poprad obr. 4Most v km 158,168 trati Stará Paka - Liberec obr. 1Most v km 158,168 trati Stará Paka - Liberec obr. 2Birndorf obr. 1Hřebíkování náspuKrupina obr. 1Hněvkov obr. 1Hřebík TITAN - principMikropilota TITAN - principOdtěžený hřebíkIndikátor zatížení prvků TITANVrtání mikropilotyVrtání mikropiloty obr. 2Odtěžená mikropilota TITANVídeň - TITAN MonojetPortugal - TITAN MonojetPortugal - TITAN MonojetAdaptér TITAN


Lanové kotvy MCA-T / MCA-P
Lanové kotvy patří mezi klasické kotevní prvky využívané v geotechnické praxi například pro zajištění stability svahů (portálové části tunelových staveb, zářezy) nebo stavebních konstrukcí (pažení stavebních jam). Lanové kotvy MCA jsou tvořeny sedmidrátovými pramenci z oceli třídy 1670/1860 MPa, které jsou dle charakteru použití opatřeny požadovanou povrchovou ochranou (např. jednoduchá antikorozní ochrana / HDPE návlek / epoxidový nástřik + HDPE ochrana / apod.)

Lanové kotvy MCA jsou dodávány ve dvou variantách - pro dočasné použití (dle normy ČSN EN 1537 návrhová životnost kratší než 2 roky), které jsou označeny MCA-T a pro trvalé použití (dle normy ČSN EN 1537 návrhová životnost více než 2 roky), které jsou označeny MCA-P.
Česky
Slovensky


Sklolaminátové kotevní tyče typu Durglass FL
Sklolaminátové kotevní tyče jsou vyráběny tažením z průběžných skelných vláken, navzájem spojených polyesterovou pryskyřicí. Kombinací těchto materiálů se dosahuje vysoké pevnosti v tahu, nízké hmotnosti, snadné odstranitelnosti díky nižší střihové pevnosti, ohebnosti a dobrých antikorozních vlastností.
Sklolaminátové tyče jsou určeny pro kotevní práce v podzemním a pozemním stavitelství. Jsou vhodné zejména tam, kde je potřebné krátkodobě stabilizovat horninu a přitom je uvažováno s jejím následným částečným nebo úplným odtěžením.
Sklolaminátové kotevní tyče jsou do prostředí upínány lepením, zpravidla po celé délce prvku. Pro lepení jsou používány speciální kotevní cementy (pro dočasné kotvení), speciální chemické materiály určené pro kotevní práce nebo lepicí ampule na bázi polyesteru.

Příslušenství se sestává ze samosvorných kotevních hlavic, plastových šestihranných matic, roznášecích plastových podložek různých průměrů a provedení, zaváděcí adaptérů atd.
Fotogalerie
Cavet obr. 1Cavet obr. 2Sunderland obr. 1Sunderland obr. 2Sunderland obr. 3


Sklolaminátové kotevní tyče typu Rockbolt
Sklolaminátové plné a injekční kotevní tyče jsou vyrobeny ze skelných vláken navzájem spojených polyesterovou nebo epoxidovou pryskyřicí. Kombinací těchto dvou syntetických materiálů je dosaženo výborných mechanických vlastností, které nedegradují v čase, mají zvýšenou odolnost vůči chemickým vlivům a nepodléhají korozi.
Kotevní tyče typu Rockbolt jsou vyráběny ve dvou modifikacích - plný kruhový profil a injekční kruhový profil (s průběžným otvorem v ose tyče) a jsou opatřeny po celé délce speciálním průběžným závitem (obdobný jako u CKT tyčí), zvyšujícím jednak spolupůsobení mezi kotevním tmelem a kotevní tyčí a jednak zkracování tyčí v libovolném místě. Volitelnou součástí kotevní tyče jsou podložky a kotevní matice v plastovém nebo kovovém provedení.
Sklolaminátové kotevní prvky jsou využívány zejména pro svou vysokou tahovou únosnost a možnost jejich částečného nebo úplného mechanického odstranění. V podzemním stavitelství je typickým příkladem použitím radiální vyztužování průzkumných štol tunelů, jehlování kolem výrubu nebo vyztužování předpolí ražených podzemních děl v kombinaci s injektáží. V geotechnice se uplatňují pro stabilizaci strmých svahů a násypů, kotvení svahů, zářezů nebo stavebních jam.

Fotogalerie
Sunderland obr. 1Sunderland obr. 2Sunderland obr. 3Karlovy Vary obr. 1Karlovy Vary obr. 2Karlovy Vary obr. 3Rockbolt 27/15


Sklolaminátové kotevní profily
Sklolaminátové injekční kombinované kotevní profily nabízejí variabilní únosnost v tahu danou možností kombinovat nebo volit různé typy sklolaminátových profilů. Od tyčových sklolaminátových kotev se odlišují zejména typem použití – dlouhé injektované stabilizační prvky namáhané kombinací tahového a střihového zatížení. Pro tento účel mají kombinované prvky uzpůsobenu svou konstrukci - základním prvkem je sklolaminátový profil nebo profily, které přenášejí zatížení, injekční trubka (případně injekční hadice) a spojovací element. Spojovací element zajišťuje především konstantní vzájemné vzdálenosti všech částí profilu a vytváří tak prostorový prvek. Změnou počtu profilů různých průřezů lze dosáhnout požadované parametry kotevního prvku (tahová únosnost, střihová únosnost, vnější průměr kotevního prvku). Sklolaminátové injekční kombinované kotevní profily jsou používány především pro stabilizaci zemin a porušených hornin, zpevnění a stabilizaci raženého jádra podzemních staveb a pro realizaci dlouhých injektovaných kotev jako součást sanačních opatření nebo v rámci radiálního kotvení.
Fotogalerie
ES sklolaminátES sklolaminát obr. 2P sklolaminátY sklolaminátBřezno obr. 1Březno obr. 2Březno obr. 3Cavet obr. 2Obaiashi obr. 1Obaiashi obr. 2Obaiashi obr. 3Raticosa obr. 1Raticosa obr. 2Rozmístění prvkůTiranti obr. 1Tiranti obr. 2
Česky
Slovensky


Injekční manžetové trubky DURVINIL / DURVITECH
Injekční manžetové trubky typu DURVINIL a DURVITECH jsou určeny pro injekční práce, prováděné především materiály na cementové bázi. Trubky jsou opatřeny na obou koncích závitem a speciálním spojníkem, vyrobeným z tvrzeného plastu. Spojník umožňuje nastavování jednotlivých trubek na potřebnou délku a zároveň zaručuje těsnost spoje.
Injekční manžetové trubky typu DURVINIL jsou vyrobeny z tvrzeného PVC a mohou být osazeny dvěma typy manžet Dur-O-Ring - vnější (průměr manžety je větší než vnější průměr injektážní trubky) nebo vnitřní (průměr manžety je shodný s vnějším průměrem injekční trubky).
Injekční manžetové trubky typu DURVITECH jsou vyrobeny ze speciálních pryskyřic na bázi polyolefínů a jsou osazeny výhradně vnitřním typem manžet.
U obou typů injekčních trubek je možno volit vzdálenost manžet 250, 330, 500 nebo 1000 mm.
Fotogalerie
Famagosta obr. 1Famagosta obr. 2Famagosta obr. 3Hutte obr. 1Hutte obr. 2KlakážManifoldSan Marten obr. 1San Marten obr. 2Manžetové trubkyTunel Dobrovského II, Brno obr. 1Tunel Dobrovského II, Brno obr. 2Tunel Dobrovského II, Brno obr. 3

 

KONTAKT

Minova Bohemia s.r.o.

Lihovarská 1199/10
716 00 Ostrava - Radvanice
Česká republika

IČ: 63321238
DIČ: CZ 63321238
Zapsána v odd. C, vl. 8265
OR vedeném KS Ostrava

T: +420 596 232 801
F: +420 596 232 994
E: minova.cz(at)minovaglobal.com

Minova Bohemia s.r.o., organizačná zložka

Dlhá 923/88B
010 09 Žilina
Slovenská republika

IČO: 36436267
IČ pro DPH: SK 2022085758

T: +421 415 001 466
F: +421 415 001 465
E: minova.sk(at)minovaglobal.com


Kde nás najdete


Mapa stránek