Materiály — Hornictví

Materiály pro kotvení

Injekční zavrtávací kotevní tyče typu R a T
Tyče typu R jsou určeny především pro vytváření kotevních a stabilizačních prvků ve skalních horninách a porušených skalních horninách.
Při aplikaci kotevního systému R se principielně jedná o přímé zavrtávání kotevních tyčí do horninového masivu nebo konstrukce. Odpadá tedy nutnost použití vrtného soutyčí a předvrtávání vývrtu pro jejich osazení.
Součástí technologie kotvení pomocí zavrtávacích kotevních tyčí je injektáž instalovaných prvků. Tuto je možno provádět souběžně během zavrtávání nebo po zavrtání na konečnou délku prvku. Pro injektáž jsou dle účelu používány materiály na bázi cementu nebo chemické materiály speciálně určené pro kotvení a stabilizaci.

Příslušenství se sestává z šestihranných matic, roznášecích podložek, spojníků, vrtacích korunek pro různá prostředí. K dispozici je dále řada vrtacích adaptérů pro spojení kotevní tyče s vrtacím zařízením. K připojení injekčního čerpadla slouží injekční adaptér. Pro zmíněnou možnost současného vrtání a injektování je určen rotačně injekční adaptér, který zajišťuje během vrtání dopravu injekčního média přes kotevní tyč a korunku do vývrtu.
Fotogalerie
Vrtací adaptérEX korunkyEXX korunkyKotva ROcelové podložkyNávarovský tunel obr. 1Návarovský tunel obr. 2Návarovský tunel obr. 3Důl Darkov obr. 1Důl Darkov obr. 2Důl Darkov obr. 3Tunel Faido obr. 1Tunel Faido obr. 2Tunel SitinyValík obr. 1Hněvkov obr. 1Hněvkov obr. 2Husár obr. 1Husár obr. 2Jilešovice obr. 1Jilešovice obr. 2Injekční adaptér


Celozávitové kotevní tyče CKT
Celozávitové kotevní tyče typu CKT jsou vyráběny z vysoce kvalitních ocelí tříd ST 500 S a S 670 H. Tyče jsou opatřeny v celé své délce průběžným závitem, válcovaným na kruhový profil tyče. Závit umožňuje libovolné zkracování nebo nastavování tyčí pomocí závitových spojníků.
Tyče typu CKT jsou v hornictví využívány především pro realizaci krátkých kotevních prvků lepených po celé své délce (lepených svorníků), nebo pro jehlování, kdy jsou prvky namáhány kombinací tahového a střihového zatížení.
Tyče CKT se upínají lepením pomocí speciálních kotevních směsí na bázi cementu, speciálních chemických materiálů určených pro kotvení nebo pomocí lepicích polyesterových ampulí.

Příslušenství sestává z ocelových šestihranných matic, speciálních spojníků a plochých nebo kalotových podložek.
Fotogalerie
CKT kotevní tyčOcelové podložkyOptimalizace traťového úseku Stříbro - Planá obr. 1Optimalizace traťového úseku Stříbro - Planá obr. 2Optimalizace traťového úseku Stříbro - Planá obr. 3Vimperk obr. 1Vimperk obr. 2Kralupy obr. 1Kralupy obr. 2Kralupy obr. 3Krásná obr. 1Krásná obr. 2Libina obr. 1Libina obr. 2


Celozávitové kotevní tyče GS 25
Kotevní tyče GS 25 jsou opatřeny po celé délce speciálním průběžným pravotočivým závitem s vysokým stoupáním, zvyšujícím spolupůsobení mezi kotevním tmelem a kotevní tyčí. Použitím vysokojakostní třídy oceli je docíleno vysoké tahové únosnosti tyče na mezi pevnosti při současné vysoké hodnotě protažení. kotevní tyče GS 25 se používají v oblasti podzemního stavitelství a hornictví především pro krátké kotevní prvky (svorníky) lepené po celé své délce, ke stabilizaci horninového masivu v místech zvýšeného horninového napětí a k stabilizaci strojních prvků.

Příslušenství celozávitových kotevních tyčí GS 25 se sestává z šestihranných matic s kulovou nebo rovnou dosedací plochou, případně se střižným kolíkem. Dále pak ploché či kalotové podložky a zaváděcí adaptéry pro upínání svorníků pomocí ampulí LOKSET.Tyčové SN svorníky, typ G
Ocelové tyčové SN svorníky typu G jsou určeny pro kotevní práce především v podzemní výstavbě (tunelová výstavba, hornictví). Jsou využívány pro realizaci radiálního kotvení jako součást kombinované výztuže nebo jako samostatná svorníková výztuž. Svorníky jsou v praxi používány jako lepené po celé své délce cementovými kotevními směsmi nebo pomocí polyesterových lepicích ampulí Lokset.

Pro výrobu tyčových svorníků typu G je použita žebírková ocel třídy ST 500 S (500/550 MPa), s průtažností A5 16%. Svorníky jsou standardně dodávány s příslušnou maticí (odlišný rozměr matice dle průměru svorníku), sférickou vložkou optimalizující spolupůsobení matice s podložkou a s volitelnou čtvercovou nebo kruhovou podložkou o tl. 8, 10 nebo 12 mm.


Tyčové svorníky APB
Ocelové tyčové svorníky speciálně designované pro použití v hornictví. Jsou využívány především pro kotvení stropů jako součást kombinované výztuže nebo pro samostatnou svorníkovou výztuž.
Svorníky jsou vyráběny z více tříd oceli, které respektují zásadní požadavky ve smyslu normy BS 7861 – průtažnost A5 až 21%, homogení vlastnosti oceli v celé průřezové ploše tyče a další.
Svorníková tyč je opatřena po své délce žebírky, zajišťující optimální soudržnost mezi kotevní směsí a výztuží. Konec svorníkové tyče je opatřen válcovaným závitem M 24 o délce 150 mm.Pramencové svorníky
Pramencové svorníky jsou speciální kotevní prvky vyráběné ze stočeného nebo přímého svazku drátů z vysokopevnostní oceli. Vyznačují se výbornou manipulovatelností v omezeném pracovním prostoru, pružností a vysokou hodnotou únosnosti. Díky značné průtažnosti nabízí pramencové svorníky vyšší míru bezpečnosti než u běžných tyčových svorníků.


Sklolaminátové kotevní tyče typu Rockbolt
Sklolaminátové kotevní tyče jsou vyráběny z jakostních skelných vláken, navzájem spojených polyesterovou pryskyřicí. Kombinací těchto materiálů se dosahuje vysoké pevnosti v tahu, nízké hmotnosti, snadné odstranitelnosti díky nižší střihové pevnosti, ohebnosti a dobrých antikorozních vlastností.
Kotvení pomocí sklolaminátových tyčí se využívá pro dočasnou stabilizaci horninového masivu, kdy se uvažuje s jeho následným částečným nebo úplným odtěžením.
Sklolaminátové kotevní tyče jsou do prostředí upínány lepením, zpravidla po celé délce prvku. Pro lepení jsou používány speciální kotevní cementy (pro dočasné kotvení), speciální chemické materiály určené pro kotevní práce nebo lepicí ampule na bázi polyesteru.

Příslušenství se sestává ze samosvorných kotevních hlavic, plastových šestihranných matic, roznášecích plastových podložek různých průměrů a provedení, zaváděcí adaptérů atd.
Fotogalerie
Sunderland obr. 1Sunderland obr. 2Sunderland obr. 3Karlovy Vary obr. 1Karlovy Vary obr. 2Karlovy Vary obr. 3Rockbolt 27/15

 

KONTAKT

Minova Bohemia s.r.o.

Lihovarská 1199/10
716 00 Ostrava - Radvanice
Česká republika

IČ: 63321238
DIČ: CZ 63321238
Zapsána v odd. C, vl. 8265
OR vedeném KS Ostrava

T: +420 596 232 801
F: +420 596 232 994
E: minova.cz(at)minovaglobal.com

Minova Bohemia s.r.o., organizačná zložka

Dlhá 923/88B
010 09 Žilina
Slovenská republika

IČO: 36436267
IČ pro DPH: SK 2022085758

T: +421 415 001 466
F: +421 415 001 465
E: minova.sk(at)minovaglobal.com


Kde nás najdete


Mapa stránek