Materiály — Hornictví

Ostatní materiály

Ostatní hmoty

Lepicí ampule LOKSET
Polyesterové lepicí ampule LOKSET jsou určeny k lepení plných ocelových a sklolaminátových kotevních tyčí. Jsou dodávány ve třech základních druzích - HSF s urychlenou dobou tuhnutí, standardní HSS s dobou tuhnutí 3 minuty a druh AV se sníženým odporem při zavádění kotevní tyče do vývrtu (vhodný například pro aplikaci ručními pneumatickými vrtacími mechanismy).
Fotogalerie
Ampule LOKSETOptimalizace traťového úseku Stříbro - Planá obr. 1Optimalizace traťového úseku Stříbro - Planá obr. 2Optimalizace traťového úseku Stříbro - Planá obr. 3LOKSET - použitíLOKSET


PUR patrony
PUR patrony jsou určeny ke stabilizaci uhelného pilíře a nadložních hornin technologií jehlování pomocí dřevěných nebo sklolaminátových kotev.


Carbofix
Jednosložková rychle tvrdnoucí silně expanzivní víceúčelová polyuretanová pěna, dodávaná v tlakových nádobách. Používá se jako montážní pěna v hornictví. Příklad aplikace je vyplňování a utěsňování zavlažovacích vrtů, utěsňování injekčních trubek a kotevních vývrtů.


FT-30
FT-30 je minerální, jednosložková, rychle tuhnoucí nástřiková hmota, která se aplikuje suchým způsobem nástřiku. Jedná se o hydraulickou směs, určenou do prostředí s vysokou vlhkostí, dobře odolávající i agresivním vodám. Používá se ke zpevňování betonových konstrukcí, vodních hrází a větrních objektů, utěsňování boků, stropů i počev na překopech v hornictví a podpovrchovém stavitelství, ke zvyšování vodotěsnosti a plynotěsnosti hornin a stavebních konstrukcí nástřikem. Materiál je doporučován zejména do prostředí silně vlhkého až zvodnělého, včetně prostředí s agresivními vodami.
Slovensky

Ostatní produkty

Pakry
Hydraulicky rozpínané pakry se používají pro těsnění vývrtů při injektáži hornin. Jejich upnutí se po vložení do vývrtu provádí čerpaným injektážním médiem. Po načerpání dostatečného množství média se těsnicí manžeta rozepne a utěsní vývrt. Při dalším plnění praskne tlaková pojistka na konci pakru a injektážní médium vniká do masivu.
Fotogalerie
Hydraulický pakr


Pažící rohož s návlekem
Pažící rohože s návlekem slouží k provedení pažení chodbové výztuže (obloukové, lichoběžníkové a jiné), jsou náhradou za tahokov, tyčovinu, svařovanou mřížovinu nebo betonové pažnice v místech raženého díla, kde je očekáván přechod přes tektonickou poruchu s předpokladem možného záparu, s následným vyplněním volného prostoru za pažící rohoží inertním materiálem.
V dílech již vyražených je pažící rohož možno na výztuž chodby instalovat z lícní strany navazováním za pomocí vázacího drátu. Tímto způsobem je možno stavět tzv. „brudníky“ v chodbách ohrožených záparem nebo s nežádoucím průnikem důlní atmosféry.

Fotogalerie
Pažící rohož s návlekem


Polyetylénové potrubí a tvarovky PE-NE-AS
Polyetylénové potrubí PE-NE-AS je trubním systémem vyráběným speciálně pro prostředí dolů a respektující souhrnně požadavky na nehořlavost a antistatiku. Jsou složeny ze dvou částí – vnitřní polyetylénové tlakové trubky a vnější krycí trubky. Potrubí PE-NE-AS je dodáváno o vnitřních průměrech od 90 do 400 mm.
Je určeno především pro výstavbu potrubí odvodňovacího, klimatizačního, pro dopravu vzduchu, dusíku a technologického hydrotransportu.Výplňové vaky ADIPOL
Polypropylénové výplňové vaky jsou určeny k ohraničení prostoru, který má být vyplněn minerální cementovou směsí. Vaky jsou vhodné i pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu metanu a uhelného prachu. Dle typu provedení se používají vaky podélné (systém Bullflex) nebo vaky objemové.

 

KONTAKT

Minova Bohemia s.r.o.

Lihovarská 1199/10
716 00 Ostrava - Radvanice
Česká republika

IČ: 63321238
DIČ: CZ 63321238
Zapsána v odd. C, vl. 8265
OR vedeném KS Ostrava

T: +420 596 232 801
F: +420 596 232 994
E: minova.cz(at)minovaglobal.com

Minova Bohemia s.r.o., organizačná zložka

Dlhá 923/88B
010 09 Žilina
Slovenská republika

IČO: 36436267
IČ pro DPH: SK 2022085758

T: +421 415 001 466
F: +421 415 001 465
E: minova.sk(at)minovaglobal.com


Kde nás najdete


Mapa stránek