Materiály — Stavebnictví

Materiály pro kotvení

Injekční zavrtávací kotevní tyče typu R a T
Tyče typu R a T jsou určeny především pro vytváření kotevních a stabilizačních prvků ve skalních horninách a porušených skalních horninách. Pro specifické práce jsou tyto tyče využívány rovněž v pozemním stavitelství pro dodatečné vyztužování stavebních objektů a podobně.
Při aplikaci kotevního systému tyčí R a T se principielně jedná o jejich přímé zavrtávání do horninového masivu nebo konstrukce. Odpadá tedy nutnost použití vrtného soutyčí a předvrtávání vývrtu pro jejich osazení.
Součástí technologie kotvení pomocí injekčních zavrtávacích kotevních tyčí je injektáž instalovaných prvků. Tuto je možno provádět souběžně během zavrtávání nebo po zavrtání na konečnou délku prvku. Pro injektáž jsou dle účelu používány materiály na bázi cementu nebo chemické materiály speciálně určené pro kotvení a stabilizaci.

Příslušenství se sestává z šestihranných matic, roznášecích podložek, spojníků, vrtacích korunek pro různá prostředí. K dispozici je dále řada vrtacích adaptérů pro spojení kotevní tyče s vrtacím zařízením. K připojení injekčního čerpadla slouží injekční adaptér. Pro zmíněnou možnost současného vrtání a injektování je určen rotačně injekční adaptér, který zajišťuje během vrtání dopravu injekčního média přes kotevní tyč a korunku do vývrtu.
Fotogalerie
Vrtací adaptérEX korunkyEXX korunkyKotva ROcelové podložkyNávarovský tunel obr. 1Návarovský tunel obr. 2Návarovský tunel obr. 3Důl Darkov obr. 1Důl Darkov obr. 2Důl Darkov obr. 3Tunel Faido obr. 1Tunel Faido obr. 2Tunel SitinyValík obr. 1Hněvkov obr. 1Hněvkov obr. 2Husár obr. 1Husár obr. 2Jilešovice obr. 1Jilešovice obr. 2Injekční adaptér


Injekční zavrtávací kotevní tyče typu TITAN
Injekční zavrtávací tyče typu TITAN jsou určeny zejména pro vytváření dočasných a trvalých kotev v zeminách, svahových hřebíků, zavrtávaných mikropilot atd. Pro trvalé provedení prvků jsou tyče TITAN dodávány v antikorozním provedení označovaném jako DUPLEX (standardní tyč TITAN je opatřena trojvrstvou ochranou vytvořenou zinkováním, fosfátováním a epoxidovým nástřikem).
Hlavní přednost systému a současně jeho princip spočívá v přímém zavrtávání kotevní tyče do zeminového prostředí s možností současné nebo následné injektáže. V jednom pracovním kroku je tak do prostředí instalována výztuž (kotvy, hřebíku nebo mikropiloty) a zainjektována.

Příslušenství se sestává z šestihranných matic, roznášecích podložek, spojníků, vrtacích korunek pro různá zeminová prostředí. K dispozici je řada vrtacích adaptérů pro spojení kotevní tyče s ručním nebo strojním vrtacím zařízením. K připojení injekčního čerpadla slouží injekční adaptér. Pro zmíněnou možnost současného vrtání a injektování je určen rotačně injekční adaptér, který zajišťuje během vrtání dopravu injekčního média přes kotevní tyč a korunku do vývrtu.
Fotogalerie
Zeminová korunkaEX korunkyEXX korunkyPoprad obr. 1Poprad obr. 2Poprad obr. 3Tunel Laliki obr. 1Tunel Laliki obr. 3Poprad obr. 4Most v km 158,168 trati Stará Paka - Liberec obr. 1Most v km 158,168 trati Stará Paka - Liberec obr. 2Birndorf obr. 1Hřebíkování náspuKrupina obr. 1Hněvkov obr. 1Hřebík TITAN - principMikropilota TITAN - principOdtěžený hřebíkIndikátor zatížení prvků TITANVrtání mikropilotyVrtání mikropiloty obr. 2Odtěžená mikropilota TITANVídeň - TITAN MonojetPortugal - TITAN MonojetPortugal - TITAN MonojetAdaptér TITAN


Hydraulicky upínané svorníky Swellex Sp
Hydraulicky upínaný svorník určený pro dočasné kotvení v podzemní výstavbě a hornictví. Základním prvkem hydraulicky upínaného svorníku Swellex Sp je uzavřený tenkostěnný profil, podélně zborcený, na koncích uzavřený plnící a ukončovací koncovkou. Po zasunutí svorníku do předvrtaného kotevního vývrtu se zborcený profil opětovně vyrovná tlakem hydraulického média – dojde k dolehnutí stěny svorníku k povrchu horniny.
Tahové zatížení svorníku je poté na horninu přenášeno třením na styku pláště svorníku a stěny kotevního vývrtu.


Celozávitové kotevní tyče CKT
Celozávitové kotevní tyče typu CKT jsou vyráběny z vysoce kvalitních ocelí tříd ST 500 S a S 670 H. Tyče jsou opatřeny v celé své délce průběžným závitem, válcovaným na kruhový profil tyče. Závit umožňuje libovolné zkracování nebo nastavování tyčí pomocí závitových spojníků a zároveň zvyšuje spolupůsobení mezi kotevní tyčí a kotevním tmelem.
Tyče typu CKT jsou využívány především v podzemním stavitelství pro realizaci kotevních prvků lepených po celé své délce (SN kotev). Dále se uplatňují při kotevních pracích v pozemním stavitelství, rekonstrukci objektů, spínání konstrukcí a mnoho dalších použití.
Tyče CKT se upínají lepením pomocí speciálních kotevních směsí na bázi cementu, speciálních chemických materiálů určených pro kotvení nebo pomocí lepicích polyesterových ampulí.

Příslušenství sestává z ocelových šestihranných matic, speciálních spojníků a plochých nebo kalotových podložek.
Fotogalerie
CKT kotevní tyčOcelové podložkyOptimalizace traťového úseku Stříbro - Planá obr. 1Optimalizace traťového úseku Stříbro - Planá obr. 2Optimalizace traťového úseku Stříbro - Planá obr. 3Vimperk obr. 1Vimperk obr. 2Kralupy obr. 1Kralupy obr. 2Kralupy obr. 3Krásná obr. 1Krásná obr. 2Libina obr. 1Libina obr. 2


Celozávitové předpínací tyče CKT
Předpínací tyče CKT jsou vyráběny z vysokojakostní oceli třídy Y 1050 (St 950/1050 MPa). Po celé své délce jsou opatřeny průběžným pravotočivým závitem.
Tyče jsou určeny pro provádění dočasných a trvalých kotev v geotechnice a podzemním stavitelství, v pozemním stavitelství pak pro provádění předpínané výztuže, nebo provádění dodatečné předpínané výztuže stavebních konstrukcí.


Tyčové SN svorníky, typ G / G-KRC
Ocelové tyčové SN svorníky typu G / G-KRC jsou určeny pro kotevní práce především v podzemní výstavbě (tunelová výstavba, hornictví). Jsou využívány pro realizaci radiálního kotvení jako součást kombinované výztuže nebo jako samostatná svorníková výztuž. Svorníky jsou v praxi používány jako lepené po celé své délce cementovými kotevními směsmi nebo pomocí polyesterových lepicích ampulí Lokset.

Pro výrobu tyčových svorníků typu G / G-KRC je použita žebírková ocel třídy ST 500 S (500/550 MPa), s průtažností A5 16%. Svorníky jsou standardně dodávány s příslušnou maticí (odlišný rozměr matice dle průměru svorníku), sférickou vložkou optimalizující spolupůsobení matice s podložkou a s volitelnou čtvercovou nebo kruhovou podložkou o tl. 8, 10 nebo 12 mm.


Lanové kotvy MCA-T / MCA-P
Lanové kotvy patří mezi klasické kotevní prvky využívané v geotechnické praxi například pro zajištění stability svahů (portálové části tunelových staveb, zářezy) nebo stavebních konstrukcí (pažení stavebních jam). Lanové kotvy MCA jsou tvořeny sedmidrátovými pramenci z oceli třídy 1670/1860 MPa, které jsou dle charakteru použití opatřeny požadovanou povrchovou ochranou (např. jednoduchá antikorozní ochrana / HDPE návlek / epoxidový nástřik + HDPE ochrana / apod.)

Lanové kotvy MCA jsou dodávány ve dvou variantách - pro dočasné použití (dle normy ČSN EN 1537 návrhová životnost kratší než 2 roky), které jsou označeny MCA-T a pro trvalé použití (dle normy ČSN EN 1537 návrhová životnost více než 2 roky), které jsou označeny MCA-P.
Česky
Slovensky


Sklolaminátové kotevní tyče typu Durglass FL
Sklolaminátové kotevní tyče jsou vyráběny tažením z průběžných skelných vláken, navzájem spojených polyesterovou pryskyřicí. Kombinací těchto materiálů se dosahuje vysoké pevnosti v tahu, nízké hmotnosti, snadné odstranitelnosti díky nižší střihové pevnosti, ohebnosti a dobrých antikorozních vlastností.
Sklolaminátové tyče jsou určeny pro kotevní práce v podzemním a pozemním stavitelství. Jsou vhodné zejména tam, kde je potřebné krátkodobě stabilizovat horninu a přitom je uvažováno s jejím následným částečným nebo úplným odtěžením.
Sklolaminátové kotevní tyče jsou do prostředí upínány lepením, zpravidla po celé délce prvku. Pro lepení jsou používány speciální kotevní cementy (pro dočasné kotvení), speciální chemické materiály určené pro kotevní práce nebo lepicí ampule na bázi polyesteru.

Příslušenství se sestává ze samosvorných kotevních hlavic, plastových šestihranných matic, roznášecích plastových podložek různých průměrů a provedení, zaváděcí adaptérů atd.
Fotogalerie
Cavet obr. 1Cavet obr. 2Sunderland obr. 1Sunderland obr. 2Sunderland obr. 3


Sklolaminátové kotevní tyče typu Rockbolt
Sklolaminátové plné a injekční kotevní tyče jsou vyrobeny ze skelných vláken navzájem spojených polyesterovou nebo epoxidovou pryskyřicí. Kombinací těchto dvou syntetických materiálů je dosaženo výborných mechanických vlastností, které nedegradují v čase, mají zvýšenou odolnost vůči chemickým vlivům a nepodléhají korozi.
Kotevní tyče typu Rockbolt jsou vyráběny ve dvou modifikacích - plný kruhový profil a injekční kruhový profil (s průběžným otvorem v ose tyče) a jsou opatřeny po celé délce speciálním průběžným závitem (obdobný jako u CKT tyčí), zvyšujícím jednak spolupůsobení mezi kotevním tmelem a kotevní tyčí a jednak zkracování tyčí v libovolném místě. Volitelnou součástí kotevní tyče jsou podložky a kotevní matice v plastovém nebo kovovém provedení.
Sklolaminátové kotevní prvky jsou využívány zejména pro svou vysokou tahovou únosnost a možnost jejich částečného nebo úplného mechanického odstranění. V podzemním stavitelství je typickým příkladem použitím radiální vyztužování průzkumných štol tunelů, jehlování kolem výrubu nebo vyztužování předpolí ražených podzemních děl v kombinaci s injektáží. V geotechnice se uplatňují pro stabilizaci strmých svahů a násypů, kotvení svahů, zářezů nebo stavebních jam.

Fotogalerie
Sunderland obr. 1Sunderland obr. 2Sunderland obr. 3Karlovy Vary obr. 1Karlovy Vary obr. 2Karlovy Vary obr. 3Rockbolt 27/15


Sklolaminátové kotevní profily
Sklolaminátové injekční kombinované kotevní profily nabízejí variabilní únosnost v tahu danou možností kombinovat nebo volit různé typy sklolaminátových profilů. Od tyčových sklolaminátových kotev se odlišují zejména typem použití – dlouhé injektované stabilizační prvky namáhané kombinací tahového a střihového zatížení. Pro tento účel mají kombinované prvky uzpůsobenu svou konstrukci - základním prvkem je sklolaminátový profil nebo profily, které přenášejí zatížení, injekční trubka (případně injekční hadice) a spojovací element. Spojovací element zajišťuje především konstantní vzájemné vzdálenosti všech částí profilu a vytváří tak prostorový prvek. Změnou počtu profilů různých průřezů lze dosáhnout požadované parametry kotevního prvku (tahová únosnost, střihová únosnost, vnější průměr kotevního prvku). Sklolaminátové injekční kombinované kotevní profily jsou používány především pro stabilizaci zemin a porušených hornin, zpevnění a stabilizaci raženého jádra podzemních staveb a pro realizaci dlouhých injektovaných kotev jako součást sanačních opatření nebo v rámci radiálního kotvení.
Fotogalerie
ES sklolaminátES sklolaminát obr. 2P sklolaminátY sklolaminátBřezno obr. 1Březno obr. 2Březno obr. 3Cavet obr. 2Obaiashi obr. 1Obaiashi obr. 2Obaiashi obr. 3Raticosa obr. 1Raticosa obr. 2Rozmístění prvkůTiranti obr. 1Tiranti obr. 2
Česky
Slovensky


Kotevní příslušenství DUROTENE
Kotevní příslušenství DUROTENE představuje kompletní sortiment komponentů pro vytváření dočasných nebo trvalých kotevní prvků – tyčových a lanových kotev. Jedná se především o ochranné návleky pro kořenové části kotev a volné délky kotev, plnící a odvzdušňovací hadice a centrovací (distančních) kusy.
Pro výrobu jednotlivých komponentů jsou použity syntetické materiály polyethylen, recyklovaný polyethylen, polypropylen nebo PVC.
Fotogalerie
DUROTENE

 

KONTAKT

Minova Bohemia s.r.o.

Lihovarská 1199/10
716 00 Ostrava - Radvanice
Česká republika

IČ: 63321238
DIČ: CZ 63321238
Zapsána v odd. C, vl. 8265
OR vedeném KS Ostrava

T: +420 596 232 801
F: +420 596 232 994
E: minova.cz(at)minovaglobal.com

Minova Bohemia s.r.o., organizačná zložka

Dlhá 923/88B
010 09 Žilina
Slovenská republika

IČO: 36436267
IČ pro DPH: SK 2022085758

T: +421 415 001 466
F: +421 415 001 465
E: minova.sk(at)minovaglobal.com


Kde nás najdete


Mapa stránek