Materiály — Stavebnictví

Materiály pro sanace

Systémy pro zesilování konstrukcí

Zesilování konstrukcí dodatečně lepenou výztuží
Dodatečné zesilování a vyztužování stavebních konstrukcí pomocí externí lepené syntetické výztuže je nedílnou součástí moderního stavitelství, především využitelné při provádění rekonstrukcí staveb. Tyto kompozitní materiály se ve stavitelství nejčastěji používají k zesilování betonových, zděných, dřevěných a ocelových konstrukcí, u kterých došlo např. k překročení plánované únosnosti prvku. Často se také využívají při zesilování konstrukcí z důvodu plánovaného vyššího namáhání způsobeného rekonstrukcí a adaptací stávající konstrukce. FRP materiály mohou být využívány pro zvýšení ohybové pevnosti u trámů a desek, při aplikaci na boční strany trámů pak zvyšují odolnost ve smyku, obalením sloupů se zajišťuje ztužení a zvýšení únosnosti v prostém tlaku, dále lze zvyšovat odolnost proti účinkům seismiky a větru, betonová potrubí mohou být vyztužena pro zvýšení odolnosti proti vnitřním působícím tlakům, obdobně lze vyztužovat i různá sila a nádrže. Rozsah použití kompozitních materiálů ve stavebních konstrukcích je velmi široký a jejich použití má oproti standardním metodám zesilování řadu výhod.
Fotogalerie
Zesilování stropů uhlíkovými lamelamiZesilování stropů uhlíkovými lamelamiZesilování průvlaků uhlíkovými lamelamiZesilování sila bandážováním uhlíkovou tkaninouZesilování klenby uhlíkovou tkaninouVlepování uhlíkových prutů do drážek zdiva
Česky
Slovensky

Sanace betonových konstrukcí

Kompozitní profily a sítě systému POWERTHREAD/POWERMESH
Kompozitní profily a sítě systému POWERTHREAD/POWERMESH jsou produkty podporující aplikaci nových technologií využívaných při výstavbě podzemních děl, geotechnice a v omezeném rozsahu při sanacích pozemních konstrukcí. Mají charakter převážně podpůrných krátkodobých prostředků (převážně v podzemní výstavbě), případně pro speciální aplikace je možno využít jejich vysoké trvanlivosti a aplikovat je jako prvky trvalé. Kompozitní profily a kompozitní sítě jsou vyráběny ze skelných vláken vzájemně spojených pomocí speciální pryskyřice. Dle požadavku na finální charakteristiku profilů nebo sítí je volena pryskyřice polyesterová nebo vinylesterová.

Sanační systém CT – 95
Ucelený sanační systém určený pro ochranu a opravy betonových a ŽB konstrukcí dopravních, inženýrských a pozemních staveb. Jednotlivé materiály řady CT - 95 jsou vyráběny na bázi portladského cementu s přidáním modifikačních polymerů, mikrokřemičitanů a polypropylenových vláken (materiály patřící do skupiny PCC). Ochranný sjednocující nátěr je směsí speciální akrylátové disperze, anorganických pigmentů, plniv, aditiv a fungicidních látek.
Materiály systému CT-95 odpovídají svými vlastnostmi platné normě EN 1504-3 pro sanační materiály na železobetonové konstrukce, což je potvrzeno přidělením CE značky jednotlivým materiálům.
CT-A Antikorozní ochrana ocelové výztuže v ŽB konstrukcích
CT-S Kontaktní můstek zajišťující zvýšenou soudržnost malt CT-6, CT-2
CT-6 Hrubá reprofilační malta - pro tloušťku vrstvy 10 - 50 mm
CT-2 Střední reprofilační malta - pro tloušťku vrstvy 5 - 20 mm
CT-P Jemná reprofilační malta - pro tloušťku vrstvy 1,5 - 3 mm

Česky
Slovensky

CarboEpox
Dvousložková epoxidová pryskyřice s velmi nízkou viskozitou, určená k injektážím betonových konstrukcí, a to i ve vlhkém prostředí. Je schválena pro použití ve styku s pitnou vodou. Pryskyřice je použitelná při teplotách povrchu konstrukce v rozmezí 10 – 40 °C.
Není vhodná pro aplikaci v prostředí s tekoucí vodou a do trhlin namáhaných dynamickým zatížením.
Fotogalerie
Oprava mostní konstrukce obr. 1Oprava mostní konstrukce obr. 2Oprava mostní konstrukce obr. 3KB Ostrava obr. 1KB Ostrava obr. 2KB Ostrava obr. 3
Česky

CarboPur WF
Velmi rychle reagující dvousložková injekční pryskyřice. Je určena pro zpevňování hornin, zemin a stavebních konstrukcí a utěsňování průsaků vod a plynů. Pryskyřice je použitelná při teplotě injektovaného prostředí až do – 15 °C. Je certifikována pro použití ve styku s pitnou vodou.
Fotogalerie
Anenský podjezd, Pardubice obr. 1Anenský podjezd, Pardubice obr. 2BrnoKlimkoviceLachov obr. 1Lachov obr. 2Nepomuk obr. 1Nepomuk obr. 2Tunel Siglufjördur, Island obr. 1Tunel Siglufjördur, Island obr. 2Železniční most Cífer obr. 1Železniční most Starkoč obr. 1
Česky
Slovensky

CarboPur WFA
Ihned tuhnoucí dvousložková injekční pryskyřice, neobsahující fluorované a chlorované uhlovodíky a halogeny. Je určena pro zpevňování hornin, zemin a stavebních konstrukcí a utěsňování průsaků vod (zejména tlakových) a plynů. Je certifikována pro použití ve styku s pitnou vodou. Použitelná při teplotách prostředí od -25 °C do +30 °C.
Fotogalerie
NovoveskáPodhradíBěleč obr. 1Běleč obr. 2Přivaděč pitné vody Želivka obr. 1Přivaděč pitné vody Želivka obr. 2ČOV Jablunkov obr. 1
Česky
Slovensky

CarboPur WT
Velmi rychle reagující dvousložková injekční pryskyřice s okamžitým nárůstem viskozity. Neobsahuje fluorované a chlorované uhlovodíky a halogeny. Je určena pro utěsňování silných průsaků vod a vody pod tlakem. Je certifikována pro použití ve styku s pitnou vodou. Použitelná při teplotách od -5 °C do +40 °C.
Fotogalerie
Přivaděč pitné vody Želivka obr. 1Přivaděč pitné vody Želivka obr. 2
Česky
Slovensky

CarboCrackseal H Plus
Pomalu reagující, trvale pružná a vysoce elastická dvousložková polyuretanová pryskyřice s nízkou viskozitou při aplikaci. Používá se k vyplňování, utěsňování a pružnému spojení trhlin a spár ve stavebních konstrukcích, např. z betonu, přírodního kamene nebo cihel.
Je testována a schválena pro jedno- nebo dvousložkový způsob aplikace jako výplňová hmota trhlin zejména tehdy, je-li prováděna injektáž nebo zálivka roztažného spoje ve smyslu předpisu ZTV-ING. Použitelná při teplotách prostředí 6 – 40 °C.
Česky

CarboStop 102 - CarboAdd 102
S vodou rychle reagující jednosložková hydrofobní polyuretanová pryskyřice s nízkou viskozitou při aplikaci. Separátní katalyzátor umožňuje nastavení doby reakce v závislosti na teplotě prostředí a okolních podmínkách. Tvoří tvrdou pěnu a je určena k utěsnění trhlin a spár stavebních konstrukcí a injektáži porézních struktur. Neobsahuje fluorované a chlorované uhlovodíky ani rozpouštědla. Použitelná při teplotách prostředí v rozmezí 5 – 40 °C.
Česky
Slovensky

CarboStop 401 - CarboAdd 401
S vodou rychle reagující, jednosložkové polyuretanové pryskyřice se separátním akcelerátorem, který umožňuje nastavit dobu reakce. Pryskyřice řady CarboStop 401 tvoří pružnou pěnu, která je určena k utěsnění trhlin a spár stavebních konstrukcí a k injektáži porézních struktur. Neobsahují fluorované a chlorované uhlovodíky ani rozpouštědla. Jsou použitelné při teplotách prostředí v rozmezí 5 – 40 °C.
Česky

CarboCryl Hv / CarboCryl Hv Long
Těsnicí, pružný dvousložkový injekční metakrylátový gel s hydrofilními vlastnostmi. Neobsahuje akrylamid ani jeho deriváty. Použitelný při teplotách v rozmezí 5 – 30 °C.
Fotogalerie
METRO IV.C1 obr. 1METRO IV.C1 obr. 2METRO IV.C1 obr. 3METRO IV.C1 obr. 4METRO IV.C1 obr. 5Tunel Mrázovka obr. 1Rodinný dům Tišnov obr. 1Rodinný dům České Budějovice obr. 1
Česky
Slovensky

CarboCryl Wv
Velmi rychle utěsňující, flexibilní dvousložkový metakrylátový gel s hydrofilními vlastnosti. Neobsahuje akrylamid ani jeho deriváty. Použitelný při teplotách v rozmezí 5 – 30 °C.
Fotogalerie
VD Gabčíkovo obr. 1Most v km 9,888 trati Hranice na Moravě - Vsetín obr. 1Most v km 9,888 trati Hranice na Moravě - Vsetín obr. 2Most v km 9,888 trati Hranice na Moravě - Vsetín obr. 3Most v km 9,888 trati Hranice na Moravě - Vsetín obr. 4
Česky
Slovensky

CarboPast H
CarboPast H je flexibilní, vysoce stabilní dvousložkový polyuretanový tmel neobsahující rozpouštědla, určený k uzavírání a vyplňování trhlin v betonu (ve smyslu předpisu ZTV-ING) a ve zdivu. CarboPast H vytvrzuje bez zkřehnutí. V případě netěsnosti tmelených trhlin při provádění injektáže se doporučuje jako rychle uzavírající lepidlo použít organicko-minerální pryskyřici Geoflex.
CarboPast H se používá zejména pro předběžné uzavření trvale aktivních trhlin, které budou následně vyplněny injekční polyuretanovou pryskyřicí CarboCrackseal H Plus.
Fotogalerie
Oprava mostní konstrukce obr. 1Oprava mostní konstrukce obr. 2Oprava mostní konstrukce obr. 3
Česky
Slovensky

CarboLan / CarboLan M
Trvale elastické jednosložkové lepicí a těsnicí hmoty na bázi modifikovaného polymeru silanu s vysokou adhezí, které vlivem vlhkosti vytvrzují. Tmely dosahují ihned po nanesení vysoké přídržnosti a jsou rovněž vhodné pro práci pod hladinou vody. Mají také vynikající skladovací a teplotní stabilitu.
CarboLan je určen pro utěsnění spár s malým pohybem, fixaci gumového těsnění do spár betonových konstrukcí, lepení ke kovovým, keramickým nebo plastovým podkladům.
CarboLan M je určen pro pružné utěsnění konstrukčních a dilatačních spár stavebních konstrukcí (dle normy DIN 18540-F), spojování a zaplňování spár na styku interiér/exteriér, trvale pružné utěsnění trhlin a spár.
Fotogalerie
Most v km 9,888 trati Hranice na Moravě - Vsetín obr. 3

Sanace zděných konstrukcí

CarboPur WF
Velmi rychle reagující dvousložková injekční pryskyřice. Je určena pro zpevňování hornin, zemin a stavebních konstrukcí a utěsňování průsaků vod a plynů. Pryskyřice je použitelná při teplotě injektovaného prostředí až do – 15 °C. Je certifikována pro použití ve styku s pitnou vodou.
Fotogalerie
Anenský podjezd, Pardubice obr. 1Anenský podjezd, Pardubice obr. 2BrnoKlimkoviceLachov obr. 1Lachov obr. 2Nepomuk obr. 1Nepomuk obr. 2Tunel Siglufjördur, Island obr. 1Tunel Siglufjördur, Island obr. 2Železniční most Cífer obr. 1Železniční most Starkoč obr. 1
Česky
Slovensky

CarboStop 102 - CarboAdd 102
S vodou rychle reagující jednosložková hydrofobní polyuretanová pryskyřice s nízkou viskozitou při aplikaci. Separátní katalyzátor umožňuje nastavení doby reakce v závislosti na teplotě prostředí a okolních podmínkách. Tvoří tvrdou pěnu a je určena k utěsnění trhlin a spár stavebních konstrukcí a injektáži porézních struktur. Neobsahuje fluorované a chlorované uhlovodíky ani rozpouštědla. Použitelná při teplotách prostředí v rozmezí 5 – 40 °C.
Česky
Slovensky

CarboStop 401 - CarboAdd 401
S vodou rychle reagující, jednosložkové polyuretanové pryskyřice se separátním akcelerátorem, který umožňuje nastavit dobu reakce. Pryskyřice řady CarboStop 401 tvoří pružnou pěnu, která je určena k utěsnění trhlin a spár stavebních konstrukcí a k injektáži porézních struktur. Neobsahují fluorované a chlorované uhlovodíky ani rozpouštědla. Jsou použitelné při teplotách prostředí v rozmezí 5 – 40 °C.
Česky

CarboCryl Hv
Těsnicí, pružný dvousložkový injekční metakrylátový gel s hydrofilními vlastnostmi. Neobsahuje akrylamid ani jeho deriváty. Použitelný při teplotách v rozmezí 5 – 30 °C.
Fotogalerie
METRO IV.C1 obr. 1METRO IV.C1 obr. 2METRO IV.C1 obr. 3METRO IV.C1 obr. 4METRO IV.C1 obr. 5Tunel Mrázovka obr. 1Rodinný dům Tišnov obr. 1Rodinný dům České Budějovice obr. 1
Česky
Slovensky

CarboCryl Wv
Velmi rychle utěsňující, flexibilní dvousložkový metakrylátový gel s hydrofilními vlastnosti. Neobsahuje akrylamid ani jeho deriváty. Použitelný při teplotách v rozmezí 5 – 30 °C.
Fotogalerie
VD Gabčíkovo obr. 1Most v km 9,888 trati Hranice na Moravě - Vsetín obr. 1Most v km 9,888 trati Hranice na Moravě - Vsetín obr. 2Most v km 9,888 trati Hranice na Moravě - Vsetín obr. 3Most v km 9,888 trati Hranice na Moravě - Vsetín obr. 4
Česky
Slovensky

CarboPast H
CarboPast H je flexibilní, vysoce stabilní dvousložkový polyuretanový tmel neobsahující rozpouštědla, určený k uzavírání a vyplňování trhlin v betonu (ve smyslu předpisu ZTV-ING) a ve zdivu. CarboPast H vytvrzuje bez zkřehnutí. V případě netěsnosti tmelených trhlin při provádění injektáže se doporučuje jako rychle uzavírající lepidlo použít organicko-minerální pryskyřici Geoflex.
CarboPast H se používá zejména pro předběžné uzavření trvale aktivních trhlin, které budou následně vyplněny injekční polyuretanovou pryskyřicí CarboCrackseal H Plus.
Fotogalerie
Oprava mostní konstrukce obr. 1Oprava mostní konstrukce obr. 2Oprava mostní konstrukce obr. 3
Česky
Slovensky

CarboLan / CarboLan M
Trvale elastické jednosložkové lepicí a těsnicí hmoty na bázi modifikovaného polymeru silanu s vysokou adhezí, které vlivem vlhkosti vytvrzují. Tmely dosahují ihned po nanesení vysoké přídržnosti a jsou rovněž vhodné pro práci pod hladinou vody. Mají také vynikající skladovací a teplotní stabilitu.
CarboLan je určen pro utěsnění spár s malým pohybem, fixaci gumového těsnění do spár betonových konstrukcí, lepení ke kovovým, keramickým nebo plastovým podkladům.
CarboLan M je určen pro pružné utěsnění konstrukčních a dilatačních spár stavebních konstrukcí (dle normy DIN 18540-F), spojování a zaplňování spár na styku interiér/exteriér, trvale pružné utěsnění trhlin a spár.
Fotogalerie
Most v km 9,888 trati Hranice na Moravě - Vsetín obr. 3

Materiály pro bezvýkopové opravy kanalizací

Klasické opravy kanalizací s použitím otevřených výkopů bývájí časově, materiálově a v případě hustě zastavěných oblastí také technicky náročné. Oproti tomu bezvýkopové technologie představují efektivní metody oprav kanalizací s minimálními požadavky na zemní práce. Tím se snižují nároky na zábory pozemků, dopravní omezení, stavební řízení a další formální procesy. Použití bezvýkopových metod přináší výrazné urychlení opravy a tím zkrácení doby odstávky kanalizace na minimum. Současně je eliminována možnost kolize s dalšími inženýrskými sítěmi, běžná při provádění klasického výkopu.
Materiály vyráběné společností Minova jsou určeny především pro injekční a rukávcové metody sanací. Sortiment zahrnuje speciální injekční hmoty a materiály pro opravy kanalizací řešící sanaci trhlin, větší mechanické poškození nebo netěsnosti spojů.
Bezvýkopové opravy kanalizací

CarboLith PL
Nepěnící elastifikovaná trojsložková organicko-minerální pryskyřice s dobrou přilnavostí k mokrým povrchům, určená především pro krátké sanační vložky lokálních oprav kanalizací. Jedná se o trojsložkový systém jehož reakční čas (dobu zpracovatelnosti) lze nastavit vhodným dávkováním složky C.
Česky
Slovensky

 

KONTAKT

Minova Bohemia s.r.o.

Lihovarská 1199/10
716 00 Ostrava - Radvanice
Česká republika

IČ: 63321238
DIČ: CZ 63321238
Zapsána v odd. C, vl. 8265
OR vedeném KS Ostrava

T: +420 596 232 801
F: +420 596 232 994
E: minova.cz(at)minovaglobal.com

Minova Bohemia s.r.o., organizačná zložka

Dlhá 923/88B
010 09 Žilina
Slovenská republika

IČO: 36436267
IČ pro DPH: SK 2022085758

T: +421 415 001 466
F: +421 415 001 465
E: minova.sk(at)minovaglobal.com


Kde nás najdete


Mapa stránek