Materiály — Stavebnictví

Ostatní materiály

Ostatní hmoty

Lepicí ampule LOKSET
Polyesterové lepicí ampule LOKSET jsou určeny k lepení plných ocelových a sklolaminátových kotevních tyčí. Jsou dodávány ve třech základních druzích - HSF s urychlenou dobou tuhnutí, standardní HSS s dobou tuhnutí 3 minuty a druh AV se sníženým odporem při zavádění kotevní tyče do vývrtu (vhodný například pro aplikaci ručními pneumatickými vrtacími mechanismy).
Fotogalerie
Ampule LOKSETOptimalizace traťového úseku Stříbro - Planá obr. 1Optimalizace traťového úseku Stříbro - Planá obr. 2Optimalizace traťového úseku Stříbro - Planá obr. 3LOKSET - použitíLOKSET


CarboLan / CarboLan M
Trvale elastické jednosložkové lepicí a těsnicí hmoty na bázi modifikovaného polymeru silanu s vysokou adhezí, které vlivem vlhkosti vytvrzují. Tmely dosahují ihned po nanesení vysoké přídržnosti a jsou rovněž vhodné pro práci pod hladinou vody. Mají také vynikající skladovací a teplotní stabilitu.

CarboLan je určen pro utěsnění spár s malým pohybem, fixaci gumového těsnění do spár betonových konstrukcí, lepení ke kovovým, keramickým nebo plastovým podkladům.

CarboLan M je určen pro pružné utěsnění konstrukčních a dilatačních spár stavebních konstrukcí (dle normy DIN 18540-F), spojování a zaplňování spár na styku interiér/exteriér, trvale pružné utěsnění trhlin a spár.
Fotogalerie
Most v km 9,888 trati Hranice na Moravě - Vsetín obr. 3


CarboPast H
Flexibilní, vysoce stabilní dvousložková polyuretanová tmelicí hmota neobsahující rozpouštědla. Je určená k uzavírání a vyplňování trhlin v betonu a ve zdivu. CarboPast H vytvrzuje bez zkřehnutí.
CarboPast H se používá zejména pro předběžné uzavření trvale aktivních trhlin, které budou následně vyplněny injekční polyuretanovou pryskyřicí CarboCrackseal H Plus.

Fotogalerie
Oprava mostní konstrukce obr. 1Oprava mostní konstrukce obr. 2Oprava mostní konstrukce obr. 3
Česky
Slovensky

Ostatní produkty

Pakry a injektory
Hydraulicky rozpínané pakry
Hydraulicky rozpínané pakry se používají pro těsnění vývrtů při injektáži hornin. Jejich upnutí se po vložení do vývrtu provádí čerpaným injektážním médiem. Po načerpání dostatečného množství média se těsnicí manžeta rozepne a utěsní vývrt. Při dalším plnění praskne tlaková pojistka na konci pakru a injektážní médium vniká do masivu.

Mechanicky rozpínané pakry
Standardní pakry určené pro injektáž všech druhů stavebních konstrukcí, používají se pro těsnění ústí vývrtů. Vyrábějí se v širokém sortimentu průměrů a délek. Skládají se ze dvou do sebe provlečených ocelových trubiček kruhového průřezu, pryžové těsnicí manžety a dvou matic našroubovaných na obou koncích pakru. Upnutí se provádí přitahováním matice na konci pakru, čímž dojde k rozepnutí manžety. Závit na konci pakru potom slouží pro připojení injektážní pistole. Po injektáži se pakr odstraní postupným rozebráním.

Plastové injektory
Jednoduchý prostředek pro injektáž stavebních konstrukcí, nejvíce se používají pro injektáž cihelného zdiva. Osazují se do předvrtaných děr narážením pomocí plastového narážeče. Připojení injektážní pistole se provádí na zpětný ventil pomocí sklíčidlové spojky.
Mohou být používány pouze pro nízkotlaké injektáže, maximální dosažený tlak je závislý na přesnosti a pravidelnosti průřezu vývrtu a kvalitě vlastního materiálu.

Dvojité obturátory
Pro možnost vzestupné injektáže přes manžetové trubky je k dispozici řada hydraulických nebo pneumatických dvojitých obturátorů. Jsou dodávány v řadě průměrů a délek.

Fotogalerie
Plastové injektoryDvouplášťové pakryKombi pakryHydraulický pakr
Injekční hadice CarboPress
Jednoplášťová injekční hadice, která se používá pro ukládání do spár a slouží pro utěsnění pracovních a styčných spár monolitických betonových konstrukcí. Při aplikaci hmot, jejichž vhodnost je odzkoušena, umožňují provádět injektáž opakovaně. Uspořádání a tvar výstupních otvorů znemožňují proniknutí vody nebo cementového mléka dovnitř injekční hadice, což by jinak vedlo k jejímu zneprůchodnění.
Česky


Drenážní žlábky ALFA / OMEGA
Drenážní žlábky systému ALFA a OMEGA jsou určeny pro kontrolované svádění vody ostěním (případně z ostění) podzemních staveb. Jedná se o ucelené systémy tvarovek, čistících kusů a přechodů vyráběnách z HDPE a splňující požadavky normy EN 12 201-1.


Drenážní trubky DURVINIL
Drenážní trubky DURVINIL jsou určeny pro odvádění, případně svádění, vody v zeminách nebo horninách. Na povrchu jsou opatřeny podélným žebrováním a drenážními zářezy. Systém drenážních trubek je dále rozdělen podle druhu aplikace na typ RFS, DWS a DS.
Drenážní trubky DURVINIL jsou kompatibilní s injekčními manžetovými trubkami DURVINIL, což umožňuje řešení kombinovaných úloh, například drenáž zvodnělých horninových horizontů s trvalým utěsněním vrtu pod a nad tímto horizontem.
Fotogalerie
Drenáž RFSDrenáž DS


Injekční manžetové trubky DURVINIL / DURVITECH
Injekční manžetové trubky typu DURVINIL a DURVITECH jsou určeny pro injekční práce, prováděné především materiály na cementové bázi. Trubky jsou opatřeny na obou koncích závitem a speciálním spojníkem, vyrobeným z tvrzeného plastu. Spojník umožňuje nastavování jednotlivých trubek na potřebnou délku a zároveň zaručuje těsnost spoje.
Injekční manžetové trubky typu DURVINIL jsou vyrobeny z tvrzeného PVC a mohou být osazeny dvěma typy manžet Dur-O-Ring - vnější (průměr manžety je větší než vnější průměr injektážní trubky) nebo vnitřní (průměr manžety je shodný s vnějším průměrem injekční trubky).
Injekční manžetové trubky typu DURVITECH jsou vyrobeny ze speciálních pryskyřic na bázi polyolefínů a jsou osazeny výhradně vnitřním typem manžet.
U obou typů injekčních trubek je možno volit vzdálenost manžet 250, 330, 500 nebo 1000 mm.
Fotogalerie
Famagosta obr. 1Famagosta obr. 2Famagosta obr. 3Hutte obr. 1Hutte obr. 2KlakážManifoldSan Marten obr. 1San Marten obr. 2Manžetové trubkyTunel Dobrovského II, Brno obr. 1Tunel Dobrovského II, Brno obr. 2Tunel Dobrovského II, Brno obr. 3


Inklinometrické pažnice ABS
Plastové pažnice ABS určené pro inklinometrická měření jsou vyrobeny ze speciálního PVC se zvýšenou hustotou. Pažnice je opatřena průběžnými vodícími drážkami. Spojování se provádí pomocí plastových spojníků.
Pro zvýšení pevnosti spoje se používá kombinace lepení vulkanizačním lepidlem a mechanické zajištění nýty. Dokonalé utěsnění je provedeno kombinací vulkanizační a těsnicí pásky.
Inklinometrické pažnice ABS jsou designovány na základě dlouhodobých zkušeností a požadavků z praxe. Průřezové plochy drážek a jejich rozteče jsou přizpůsobeny standardním inklinometrickým měřícím přístrojům.
Fotogalerie
ABS pažniceAmsterdam obr. 1Amsterdam obr. 2Amsterdam obr. 3FM obr. 1FM obr. 2FM obr. 3

 

KONTAKT

Minova Bohemia s.r.o.

Lihovarská 1199/10
716 00 Ostrava - Radvanice
Česká republika

IČ: 63321238
DIČ: CZ 63321238
Zapsána v odd. C, vl. 8265
OR vedeném KS Ostrava

T: +420 596 232 801
F: +420 596 232 994
E: minova.cz(at)minovaglobal.com

Minova Bohemia s.r.o., organizačná zložka

Dlhá 923/88B
010 09 Žilina
Slovenská republika

IČO: 36436267
IČ pro DPH: SK 2022085758

T: +421 415 001 466
F: +421 415 001 465
E: minova.sk(at)minovaglobal.com


Kde nás najdete


Mapa stránek