Materiály — Stroje

Injekční čerpadla

Injekční čerpadla pro PUR a OM hmoty

Výkonná čerpadla, určená pro injektáže polyuretanových a organicko-minerálních hmot v hornictví, podzemním a pozemním stavitelství. Používají se pro zpevňující a utěsňující injektáže horninového prostředí, upínání kotevních tyčí lepením, a pod.
Všechna čerpadla jsou určena pro zpracování injekčních směsí systému Minova s poměrem mísení hmot 1:1. Vzájemně se čerpadla odlišují dosahovanými výkony, maximálním dodávaným množstvím injekčního média a maximálním injekčním tlakem.


Injekční čerpadlo S 35
Dvouplunžrové pneumaticky poháněné čerpadlo určené k injektáži jedno- nebo dvousložkových polyuretanových a organicko-minerálních hmot. Vzhledem ke svému výkonu a rozměrům je vhodné pro injekční práce ve stísněných prostorách.
Čerpadlo dosahuje maximálního injekčního tlaku média 20 MPa a maximálního dodávaného množství 5,5 l/min. Hmotnost čerpadla činí 28 kg.

Česky
Slovensky


Injekční čerpadlo GSF 35
Dvouplunžrové pneumaticky poháněné čerpadlo určené k injektáži jedno- nebo dvousložkových polyuretanových a organicko-minerálních pryskyřic, pracující na převodu tlaků. Čerpadlo se vyznačuje vysokou přesností dávkování a mimořádně snadnou obsluhou a údržbou.
Čerpadlo dosahuje maximálního injekčního tlaku média 19 MPa a maximálního dodávaného množství 8 l/min. Hmotnost čerpadla činí 84 kg.
Česky
Slovensky


Injekční čerpadlo DP 40
Dvouplunžrové pneumaticky poháněné čerpadlo určené k injektáži jedno- nebo dvousložkových injekčních polyuretanových nebo organicko-minerálních hmot, pracující na převodu tlaků. Čerpadlo je vhodné především pro injekční práce v dolech, tunelech a podzemních stavbách. Vzhledem ke svému výkonu je čerpadlo schopné překonávat i značné dopravní délky (metoda dlouhých hadic).
Čerpadlo dosahuje maximálního injekčního tlaku média 19 MPa a maximálního dodávaného množství 25 l/min. Hmotnost čerpadla činí 120 kg.

Česky
Slovensky


Injekční čerpadlo GX 45
Dvoučinné pístové pneumaticky poháněné čerpadlo určené k injektáži jedno- nebo dvousložkových polyuretanových a organicko-minerálních hmot. Čerpadlo se vyznačuje odolnou konstrukcí, jednoduchou a snadnou údržbou. Je ideální pro injekční práce větších rozsahů při stavbě tunelů a podzemních objektů apod.
Čerpadlo dosahuje maximálního injekčního tlaku média 15 MPa a maximálního dodávaného množství 18 l/min. Hmotnost čerpadla činí 75 kg.
Česky
Slovensky


Injekční čerpadlo SK 90
Pneumaticky poháněné zařízení, osazené dvěmi zubovými čerpadly, určené k injektáži dvousložkových polyuretanových pryskyřic, organicko-minerálních hmot nebo fenolových pryskyřic. Čerpadlo je sestaveno pro čerpání složek v poměru 1:1.
Čerpadlo dosahuje maximálního injekčního tlaku média 16 MPa a maximálního dodávaného množství 20 l/min. Hmotnost čerpadla činí 80 kg.

Česky
Slovensky


Injekční čerpadlo JWPD HNSR-430
Injekční čerpadlo JWPD 1 : 1 typu HNSR-430 je zařízení určené k vysokotlaké injektáži dvousložkových polyuretanových nebo organicko-minerálních pryskyřic se směšovacím poměrem komponent 1 : 1.
Čerpadlo dosahuje maximálního injekčního tlaku média 15 MPa, hmotnost čerpadla činí 43 kg.
Česky


Injekční čerpadlo DV 97
Čerpadlo určené pro oblast stavebnictví, vhodné pro injektáže všech typů stavebních konstrukcí. Vzhledem k typu pohonu, výkonům a rozměrům je to nejčastěji nasazované čerpadlo v případech utěsňujících a zpevňujících injektáží malého a středního rozsahu. Je určeno pro zpracovávání polyuretanových pryskyřic s poměrem mísení 1:1.
Čerpadlo dosahuje maximálního injekčního tlaku média 15 MPa a maximálního dodávaného množství 1,8 l/min. Hmotnost čerpadla činí 42 kg.
Česky
Slovensky


Injekční čerpadlo NČ DUO
Pístové čerpadlo poháněné lidskou silou určené k maloobjemové injektáži jedno- nebo dvousložkových polyuretanových pryskyřic a organicko-minerálních hmot. Může být použito rovněž k čerpání vodných roztoků a mikroemulzí. Vzhledem ke svým rozměrům a konstrukci je vhodné pro injekční práce v obtížně přístupných a stísněných prostorách, případně pro injekční práce kde nelze zajistit potřebný druh pohonu.
Čerpadlo dosahuje maximálního injekčního tlaku média 17,5 MPa a maximálního dodávaného množství 0,6 l/min. Hmotnost čerpadla činí 40 kg.
Česky
Slovensky

Injekční čerpadla pro močovino-formaldehydové pryskyřice

Speciální čerpadla určená k dopravě specifických materiálů na bázi močovino-formaldehydových pryskyřic určených pro in-situ výrobu těsnicích pěn. Čerpadla jsou určena převážně pro práce v hornictví.

Injekční čerpadlo MB Foam
Přenosné dvousložkové čerpadlo určené k čerpání močovino-formaldehydových pryskyřic a příslušných katalyzátorů k výrobě těsnicích pěn, poháněné stlačeným vzduchem. Vzhledem ke svým rozměrům a konstrukci je vhodné pro práce v obtížně přístupných a stísněných prostorách v hornictví a stavebnictví.
Čerpadlo dosahuje maximálního injekčního tlaku média 2,5 MPa a maximálního dodávaného množství 9 l/min. Hmotnost čerpadla činí 27 kg.
Česky
Slovensky


Injekční čerpadlo DNPD 4:1 Duplex
Injekční čerpadlo DNPD 4:1 DUPLEX typu PWSA - 314 je pneumatické, stlačeným vzduchem poháněné, dvojčinné dvou pístové čerpadlo pracující na principu převodu tlaků. Tlak poháněcího stlačeného vzduchu je převáděn na tlak čerpaného injekčního média. Čerpadlo je určeno k vysokotlaké injektáži dvousložkových močovino–formaldehydových nebo fenol-formaldehydových pryskyřic se směšovacím poměrem komponent 4 : 1.
Čerpadlo dosahuje maximálního injekčního tlaku média 15 MPa a maximálního dodávaného množství 12,5 l/min při 40 cyklech. Hmotnost čerpadla činí 79 kg.

Injekční čerpadla pro fenol-formaldehydové pryskyřiceInjekční čerpadlo SK 90
Pneumaticky poháněné strojní zařízení osazené dvěmi zubovými čerpadly. Je určené zejména pro čerpání injekčních materiálů na bázi fenolových pryskyřic, variantně polyuretanových pryskyřic nebo organicko-minerálních materiálů. Zařízení se vyznačuje vysokou spolehlivostí a výkonem, jednoduše se obsluhuje a má nízké nároky na údržbu. V základním provedení je sestaveno pro poměr složek 4:1, který je vhodný pro aplikaci materiálů do volných prostor. Výměnou jednoho zubového čerpadla lze změnit poměr čerpaných složek na 2:1 s určením pro provádění izolačních nástřiků.
Čerpadlo dosahuje maximálního injekčního tlaku média 16 MPa a maximálního dodávaného množství 20 l/min. Hmotnost čerpadla činí 80 kg.
Česky
Slovensky

Injekční čerpadla pro metakrylátové gelyInjekční čerpadlo MINIBOOSTER 5 U
Dvoučinné pístové pneumaticky poháněné čerpadlo, určené k injektáži metakrylátových gelů. Skládá se ze dvou samostatných čerpadel materiálu a samostatného proplachovacího čerpadla. Čerpadla materiálu jsou poháněna společným vzduchovým motorem, což zajišťuje přesné objemové dávkování složek v poměru 1:1.
Čerpadlo dosahuje maximálního injekčního tlaku média max. 10 MPa a maximálního dodávaného množství 7-8 l/min. Hmotnost čerpadla činí 30 kg.
Slovensky


Injekční čerpadlo BOOSTER 10 A
Dvoučinné pístové pneumaticky poháněné čerpadlo, určené k injektáži metakrylátových gelů. Skládá se ze dvou čerpadel materiálu a samostatného proplachovacího čerpadla. Čerpadla materiálu jsou poháněna společným vzduchovým motorem, což zajišťuje přesné objemové dávkování složek v poměru 1:1. Čerpadlo je vhodné, díky svým výkonovým parametrům, pro injekční práce středního a velkého rozsahu.
Čerpadlo dosahuje maximálního injekčního tlaku média max. 24 MPa a maximálního dodávaného množství 10 l/min. Hmotnost čerpadla činí 70 kg.

Slovensky

Injekční čerpadla pro cementové suspenzeČerpadlo M 400NT
Vysokotlaké šnekové čerpadlo M 400 NT slouží pro přípravu a dopravu suchých injekčních, kotevních a maltových směsí na cementové bázi odpovídající třídě cementu CEM II-32,5 až CEM II-42,5, s maximální zrnitostí do 4 mm. Výhodou čerpadla je jeho spolehlivost, snadná obsluha a údržba a flexibilita zařízení, umožňující snadnou přestavbu podle konkrétních podmínek nasazení. Maximální dodávané množství (dle použité tlakové části) 360 až 2100 l/hod. Hmotnost čerpadla činí 213 kg.
Česky


Injekční čerpadlo G 35 ZL
Pístové, pneumaticky poháněné čerpadlo určené k injektáži cementových suspenzí, řízené plovoucím šoupátkem a pilotním ventilem. Vzhledem ke svým rozměrům je vhodné pro injekční práce ve stísněných prostorách.
Čerpadlo dosahuje maximálního injekčního tlaku média max. 16 MPa a maximálního dodávaného množství 7 l/min. Hmotnost čerpadla činí 65 kg.

Česky
Slovensky


Injekční čerpadlo MONO WT - 820/V
Čerpadlo MONO WT - 820/V je vřetenové výtlačné čerpadlo, určené k čerpání cementových a minerálně-cementových směsí typu Tekblend H, Wilfoam K a dalších na stejné bázi. Předností čerpadla je jeho výkon (až 15 000 l/hodinu cementové hmoty), možnost nastavení vodního součinitele, jednoduchost konstrukce a údržby a další.
Čerpadlo umožňuje dopravovat čerpanou směs na vzdálenost až 300 m při horizontálním uložení hadic, případně na vzdálenost až 80 m při nutnosti překonat převýšení.Injekční čerpadlo MONO TF/E
Čerpadlo MONO TF/E je vřetenové výtlačné čerpadlo poháněné elektrickým motorem, určené k čerpání cementových a minerálně cementových směsí typu Tekblend H, Wilfoam K, Geolith a dalších na stejné bázi. Čerpadlo je schopno čerpat 2-15 m3 cementové hmoty za hodinu. Je možné jej umístit od místa použití směsi až 320 m při vodorovném uložení hadic a až 95 m při překonávání převýšení. Rozměry a váha umožňují jeho transport, manipulaci a instalaci na místě použití v podzemních prostorách
Česky

Příslušenství

Příslušenství injekčních čerpadel slouží pro aplikaci polyuretanových a organicko-minerálních pryskyřic. Zajišťuje především transport složek injekční směsi od čerpadla k injektované konstrukci či hornině a jejich správné smísení, propojení injekčního tahu s pakrem (obturátorem) nebo s injekční kotevní tyčí.

Injekční pistole
Aplikační zařízení, kterým se zpracovávají dvousložkové injekční pryskyřice. Sestává ze dvou kulových ventilů, dvou zpětných ventilů, manometru s přípojem, Y spojky a dvou spojek pro připojení vysokotlakých hadic.
Fotogalerie
Injekční pistole
Tělo směšovače
Vkládá se do něj plastový statický směšovač a připojuje se k Y spojce injekční pistole. Slouží k napojení injekční pistole na injekční pakr, který je osazen v injektované konstrukci. K dispozici jsou tři typy těl směšovačů:
- tělo směšovače se závitem M6
- tělo směšovače s redukcemi pro závity M8, M10 a M12
- tělo směšovače pro sklolaminátové kotvy

Fotogalerie
Směšovač
Statický směšovač
Vkládá se do těla statického směšovače a zajišťuje dokonalé promíchání složek dvousložkových polyuretanových nebo organicko-minerálních pryskyřic.
Statický směšovač pro polyuretanové pryskyřice
Standardní typ směšovače pro přípravu injekční směsi ze všech typů dvousložkových polyuretanových pryskyřic dodávaných firmou Minova. Je možno jej použít také pro některé typy dvousložkových organicko-minerálních pryskyřic.
Statický směšovač pro organicko-minerální pryskyřice
Tento typ má vyšší účinnost a jeho použití je předepsáno pro aplikaci organicko-minerálních pryskyřic GEOFLEX a GEOTHIX.
Fotogalerie
Směšovač OMSměšovač PUR
Injekční přípoj
Slouží k napojení injekční pistole na injektážní zavrtávací kotevní tyč v případě, že je ukotvení prováděno chemickými injekčními materiály. Do přípoje se vkládá plastový statický směšovač a připojuje se k injekční pistoli.
Pro injektáž materiály na bázi cementu je tělo injekčního přípoje modifikováno a přípoj je používán bez vloženého statického směšovače.
Fotogalerie
Injekční adaptér


 

KONTAKT

Minova Bohemia s.r.o.

Lihovarská 1199/10
716 00 Ostrava - Radvanice
Česká republika

IČ: 63321238
DIČ: CZ 63321238
Zapsána v odd. C, vl. 8265
OR vedeném KS Ostrava

T: +420 596 232 801
F: +420 596 232 994
E: minova.cz(at)minovaglobal.com

Minova Bohemia s.r.o., organizačná zložka

Dlhá 923/88B
010 09 Žilina
Slovenská republika

IČO: 36436267
IČ pro DPH: SK 2022085758

T: +421 415 001 466
F: +421 415 001 465
E: minova.sk(at)minovaglobal.com


Kde nás najdete


Mapa stránek