Členství ve společnostech

 

CzTA

Společnost Minova Bohemia s.r.o. je členem organizace CzTA – České tunelářské asociace, navazující na činnost ČTuK (Českého tunelářského komitétu). Tato organizace vznikla v roce 1982 a sdružuje organizace, vysokoškolská a vědecká pracoviště, firmy i jednotlivce, specializující se na podzemní stavitelství a obory s touto problematikou související.
CzTA je národním členem Mezinárodní tunelářské asociace ITA / AITES se sidlem ve francouzském Bronnu.

 

 

 

SCS

Společnost Minova Bohemia s.r.o. je členem Slovenskej cestnej společnosti (SCS), založené roku 1990, působící v oblasti silniční infrastruktury a silniční výstavby na Slovensku. SCS je členem sdružení zájmových odborných vědeckotechnických společností – Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností.