Referenční listy

Podzemní stavitelství

Akce, místo realizace Charakteristika řešeného problému a specifikace materiálů Ref. list
Zpevnění a utěsnění ostění Bratislavského tunelu č. 2, Bratislava (SK) Vytvoření těsnící clony a zpevnění ložných a styčných spár ostění tunelu dvousložkovou polyuretanovou pryskyřicí CarboPur WF.  RL_2009-10_injektaz_Bratislavskeho_tunela
Utěsnění ostění tramvajového tunelu pod Bratislavským hradem (SK) Vytvoření těsnící clony v klenbě tunelu metodou chemické injektáže polyuretanovou pryskyřicí CarboPur WF.   RL_2010-03_injektaz_tunel_pod_hradomGeotechnika a zakládání staveb

Akce, místo realizace Charakteristika řešeného problému a specifikace materiálů Ref. list
Stabilizace a zesílení základové patky objektu bazénu, Košice (SK) Podchycení základové patky ŽB skeletu objektu bazénu metodou zavrtávaných mikropilot TITAN.  RL_2008-09_podchytavanie_patky_plavarne
Podchycení přístupového mostu, Prešov (SK) Podchycení přístupového mostu k soukromému objektu metodou zavrtávaných mikropilot TITAN.  RL_2009-03_podchytenie_mostika
Zajištění stability svahu sklolaminátovými hřebíky, Banská Bystrica (SK) Aplikace kompozitních trvalých tyčových kotev RockBolt pro hřebíkování svahu při stavbě silničního obchvatu.   RL_2010-05_klincovany_svah
Sanace trhlin na kostele sv. Paduánského, Košice (SK) Sanace trhlin a jejich rozvoje podchycením základových konstrukcí zavrtávaných mikropilot TITAN.   RL_2009-10_podchytavanie_kostola_sv.Paduanskeho
Podchycení základové konstrukce bytového domu, Nitra (SK) Podchycení základové konstrukce objektu z prostoru suterénu metodou zavrtávaných mikropilot TITAN.  RL_2009-11_podchytavanie_bytoveho_domuPozemní stavitelství

Akce, místo realizace Charakteristika řešeného problému a specifikace materiálů Ref. list
Injektáž smršťovacích trhlin betonové konstrukce, Bratislava (SK) Beztlaková injektáž smršťovacích trhlin stropní desky dvousložkovou epoxidovou pryskyřicí CarboEpox.  RL_2010-06_injektaz_zmrastovacich_trhlinInženýrské stavitelství

Akce, místo realizace Charakteristika řešeného problému a specifikace materiálů Ref. list
Injektáž ostění propustků na trati Košice - Žilina (SK) Armovaná těsnící injektáž polyuretanovou pryskyřicí CarboPur WF při celkové sanaci propustků.  RL_2008-10_injektaz_priepustov